intel gold

 

avg reseller

 

Zarządzanie treścią

Vario jest nowoczesnym oraz wydajnym rozwiązaniem, pozwalającym na zarządzanie informacją i sterowanie jej obiegiem, przystosowanym do pracy w różnych środowiskach informatycznych oraz dostosowanym do zachodzących w nich zmian. Ergonomiczny interfejs zapewnia sprawne i łatwe poruszanie się w systemie, czyniąc go programem przyjaznym dla każdego użytkownika.
Główne funkcjonalności systemu:
• zarządzanie procesami biznesowymi (BPM) - procesy obiegu dokumentacji wewnętrznej i zewnętrznej, rejestracji, wnioskowania i rozliczania kart pracy, reklamacji, archiwum zakładowego oraz wiele innych procesów,
• obszar zarządzania projektami - zarządzanie zasobami, grupą projektową, terminarzem, kosztem projektu, graficzne odwzorowanie struktury projektu - wykres Gantta,
• obsługa dokumentacji przychodzącej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, maila oraz faksu, rejestracja korespondencji, dziennik korespondencji,
• praca grupowa - sekwencja zadań, podział ról, praca grupowa na dokumentach - mechanizm pobierania do edycji i zwracania dokumentu,
• współpraca z urządzeniami MFP - automatyczna rejestracja w systemie skanowanych dokumentów -  funkcja folderu monitorowanego,
• kontrola duplikatów, wersjonowanie plików,
• archiwum dokumentów, śledzenie historii zmian na dokumentach,
• integracja z zewnętrznymi systemami informatycznymi - ERP, BI CRM,  dwukierunkowa wymiana informacji pomiędzy systemami.
Korzyści z wdrożenia Vario:
• optymalizacja procesów biznesowych,
• zwiększona kontrola i nadzór nad pracami, kontrola terminowości wykonywanych zadań i realizowanych projektów,
• ujednolicenie procedur w organizacji, spójność danych,
• kontrola nad pocztą i możliwość rejestracji dokumentów napływających z wielu źródeł,
• niwelowanie strat w postaci optymalizacji czasu pracy i zasobów,
• zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa,
• przyspieszanie mechanizmów obiegu informacji,
• szybszy czas dotarcia do niezbędnych informacji,
• oszczędność czasu i pieniędzy,
• ograniczenie ilości dokumentacji w formie papierowej,
• zwiększone bezpieczeństwo oraz ochrona danych i dokumentów,
• wielopostaciowość dokumentów - równoległe przechowywanie dokumentów w różnych formatach plikowych.
Wszechstronność i elastyczność konfiguracji Vario sprawiają, że jest to produkt przeznaczony dla każdej organizacji.  System Vario może być rozbudowywany samodzielnie przez uprawnionych użytkowników w zakresie tworzenia dodatkowych obszarów jego eksploatacji, rozszerzających i uszczegóławiających funkcjonalności standardowo w nim dostępne.